BOX OFFICE

21 - 24 เม.ย. 2559 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
26.2
113.2
4.
3.1
3.1
5.
2.2
2.2
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2559 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
43.7
253.4
3.
Keanu
9.4
9.4
4.
8.4
8.4
5.
Barbershop: The Next Cut
6.1
44.7

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  วรกาญจน์ โรจนวัชร  (ทั้งหมด 57 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป พั้นช์ วรกาญจน์ งานประกาศผลรางวัล BANG Music Awards 2014  คลิก ดูอัลบั้มภาพ วรกาญจน์ โรจนวัชร ในหมวดนี้ (14 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3คลิกที่รูป ดูภาพ 2-4คลิกที่รูป ดูภาพ 2-5คลิกที่รูป ดูภาพ 2-6
 รูป พั้น star entertainment awards 2009  คลิก ดูอัลบั้มภาพ วรกาญจน์ โรจนวัชร ในหมวดนี้ (8 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป พั้นซ์ วรกาญจน์ งานสุพรรณหงส์ครั้งที่ 18  คลิก ดูอัลบั้มภาพ วรกาญจน์ โรจนวัชร ในหมวดนี้ (11 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3คลิกที่รูป ดูภาพ 4-4คลิกที่รูป ดูภาพ 4-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูปพั้นซ์ วรกาญจน์ โปรแกรมหน้า  คลิก ดูอัลบั้มภาพ วรกาญจน์ โรจนวัชร ในหมวดนี้ (15 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 5-1คลิกที่รูป ดูภาพ 5-2คลิกที่รูป ดูภาพ 5-3คลิกที่รูป ดูภาพ 5-4คลิกที่รูป ดูภาพ 5-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 Nine Entertain Awards 2008  คลิก ดูอัลบั้มภาพ วรกาญจน์ โรจนวัชร ในหมวดนี้ (8 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 6-1     
 รูปพันซ์ วรกาญจน์  คลิก ดูอัลบั้มภาพ วรกาญจน์ โรจนวัชร ในหมวดนี้ (1 ภาพ)