BOX OFFICE

13 - 16 พ.ย. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
16.2
47.1
2.
2.6
2.6
5.
1.8
8.0
21 - 23 พ.ย. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
20.1
135.7
3.
15.1
120.7
4.
13.8
57.5
5.
2.8
156.8

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  ณฐพร เตมีรักษ์ (ทั้งหมด 104 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป แต้ว ณฐพร งานประกาศผลรางวัล คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 11  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ณฐพร เตมีรักษ์ ในหมวดนี้ (20 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3คลิกที่รูป ดูภาพ 2-4คลิกที่รูป ดูภาพ 2-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป แต้ว ณฐพร งานประกาศผลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 28  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ณฐพร เตมีรักษ์ ในหมวดนี้ (27 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5คลิกที่รูป ดูภาพ 3-6
 รูป แต้ว ณฐพร จาก In Magazine  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ณฐพร เตมีรักษ์ ในหมวดนี้ (14 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3คลิกที่รูป ดูภาพ 4-4คลิกที่รูป ดูภาพ 4-5คลิกที่รูป ดูภาพ 4-6
 รูปแต้ว ณฐพร จาก in magazine  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ณฐพร เตมีรักษ์ ในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 5-1คลิกที่รูป ดูภาพ 5-2คลิกที่รูป ดูภาพ 5-3คลิกที่รูป ดูภาพ 5-4คลิกที่รูป ดูภาพ 5-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป แต้ว ณฐพร งานคม ชัด ลึก Awards 6th  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ณฐพร เตมีรักษ์ ในหมวดนี้ (10 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 6-1คลิกที่รูป ดูภาพ 6-2คลิกที่รูป ดูภาพ 6-3คลิกที่รูป ดูภาพ 6-4คลิกที่รูป ดูภาพ 6-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป แต้ว ณฐพร งานเปิดตัวภาพยนตร์ Happy Birthday  คลิก ดูอัลบั้มภาพ ณฐพร เตมีรักษ์ ในหมวดนี้ (8 ภาพ) 
 รูปแต้ว ณฐพร  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (9 ภาพ) 
 รูปแต้ว ณฐพร ช่อง3  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (10 ภาพ)