BOX OFFICE

15 - 18 ก.ย. 2559 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
23 - 25 ก.ย. 2559 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
21.8
21.8
3.
13.8
92.4
4.
4.5
16.5
5.
4.1
15.1

Popular Click

 
 
 
ดู อัลบั้มดารา, รูปดารา ทั้งหมด
  ดูประวัติ  มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ  (ทั้งหมด 130 ภาพ)
คลิกที่รูป ดูภาพ 1-1คลิกที่รูป ดูภาพ 1-2คลิกที่รูป ดูภาพ 1-3คลิกที่รูป ดูภาพ 1-4คลิกที่รูป ดูภาพ 1-5คลิกที่รูป ดูภาพ 1-6
 รูป โม มนชนก งานประกาศผลรางวัล คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 13  คลิก ดูอัลบั้มภาพ มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ ในหมวดนี้ (6 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 2-1คลิกที่รูป ดูภาพ 2-2คลิกที่รูป ดูภาพ 2-3ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น  
 รูป โม มนชนก งานประกาศผลรางวัล คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 12  คลิก ดูอัลบั้มภาพ มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ ในหมวดนี้ (5 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 3-1คลิกที่รูป ดูภาพ 3-2คลิกที่รูป ดูภาพ 3-3คลิกที่รูป ดูภาพ 3-4คลิกที่รูป ดูภาพ 3-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป โม มนชนก งานประกาศผลรางวัลนาฏราชครั้งที่ 4  คลิก ดูอัลบั้มภาพ มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ ในหมวดนี้ (9 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 4-1คลิกที่รูป ดูภาพ 4-2คลิกที่รูป ดูภาพ 4-3คลิกที่รูป ดูภาพ 4-4คลิกที่รูป ดูภาพ 4-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป โม มนชนก งานตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 29 และ งานเมขลา ครั้งที่ 25   คลิก ดูอัลบั้มภาพ มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ ในหมวดนี้ (9 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 5-1คลิกที่รูป ดูภาพ 5-2คลิกที่รูป ดูภาพ 5-3คลิกที่รูป ดูภาพ 5-4คลิกที่รูป ดูภาพ 5-5ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป โม มนชนก คมชัดลึกอวร์ด ครั้งที่ 10  คลิก ดูอัลบั้มภาพ มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ ในหมวดนี้ (10 ภาพ) 
คลิกที่รูป ดูภาพ 6-1คลิกที่รูป ดูภาพ 6-2คลิกที่รูป ดูภาพ 6-3   
 รูป โม มนชนก งานเปิดตัวภาพยนตร์ มึงกูเพื่อนกันจนวันตาย  คลิก ดูอัลบั้มภาพ มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ ในหมวดนี้ (3 ภาพ) 
 รูป โม มนชนก งานเปิดตัวหนัง มึงกู เพื่อนกันจนวันตาย  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (15 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป โม มนชนก งาน กองถ่ายหนังเรื่อง มึงกู เพื่อนกันจนวันตาย  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (23 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป โม งานบวงสรวง มึง กู เพื่อนกันจนวันตาย  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (16 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป โม งานชมรมวิจารย์บันเทิง  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (7 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 เปิดตัวรักมันใหญ่มาก  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (8 ภาพ) ภาพพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 รูป โม งาน Oscar Night @ Paradise Cineplex   คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (9 ภาพ) 
 ถ่ายแบบนิตยสาร CHEEZE  คลิก ดูอัลบั้มภาพในหมวดนี้ (10 ภาพ)