BOX OFFICE

24 - 27 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
25 - 27 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
43.9
43.9
2.
29.8
29.8
4.
10.5
51.9
5.
9.5
35.3

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

แปลเนื้อเพลงสากล
  อัลบั้ม :  แปลเนื้อเพลงสากล
ศิลปิน :  Pocahontas
เข้าชมแล้ว : 35,991 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : แปลเนื้อเพลง Colors of The Wind
 

You think I'm an ignorant savage

คุณคิดว่าฉันเป็นคนไร้การศึกษาและโหดร้าย


And you've been so many places

และคุณไปที่ต่างๆมาแล้วมากมาย


I guess it must be so

ฉันคิดว่ามันจะต้องใกล้มาก


But still I cannot see

แต่ในขณะนี้ ฉันมองไม่เห็น


If the savage one is me

ถ้าคนที่โหดร้ายคือฉัน


Now can there be so much that you don't know?

ตอนนี้มันสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่คุณไม่รู้ ?


You don't know ...

คุณไม่รู้...


You think you own whatever land you land on

คุณคิดคุณเป็นเจ้าของอะไรก็ตามที่คุณค้นพบ


The Earth is just a dead thing you can claim

โลกเป็นแค่สิ่งที่ไม่มีชีวิต ที่คุณสามารถเรียกร้อง


But I know every rock and tree and creature

แต่ฉันรู้จักทุกๆ ก้อนหิน ต้นไม้และสิ่งมีชีวิต


Has a life, has a spirit, has a name

ว่ามีชีวิต มีวิญญาณ มีชื่อ


You think the only people who are people

คุณคิดว่าเพียงแค่คน ใครคือคน


Are the people who look and think like you

ใครคือพวกคนที่มองและคิดเหมือนคุณ


But if you walk the footsteps of a stranger

แต่ถ้าคุณก้าวเท้าเดินเหมือนคนแปลกหน้า


You'll learn things you never knew you never knew

คุณจะได้เรียนรู้สิ่งต่างที่คุณไม่เคยรู้ คุณไม่เคยรู้


Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon

คุณเคยได้ยินเสียงหมาป่าหอนท่ามกลางพระจันทร์สีฟ้าหรือไม่ ?


Or asked the grinning bobcat why he grinned?

หรือจะฆ่าแมวป่า ทำไมเขาต้องฆ่าสัตว์ ?


Can you sing with all the voices of the mountains?

คุณสามารถร้องเพลงด้วยเสียงทั้งหมดของหุบเขาได้หรือไม่ ?


Can you paint with all the colors of the wind?

คุณสามารถระบายสีทั้งหมดลงบนสายลมได้หรือไม่ ?Can you paint with all the colors of the wind?

คุณสามารถระบายสีทั้งหมดลงบนสายลมได้หรือไม่ ?


Come run the hidden pine trails of the forest

มาวิ่งและหลบเข้าไปในต้นสนตามรอยของป่าไม้


Come taste the sunsweet berries of the Earth

มาชิมลูกเบอร์รี่ที่หวานหอมของโลก


Come roll in all the riches all around you

มาปล้นพวกคนรวยที่เข้ามาอยู่รอบๆตัวคุณ


And for once, never wonder what they're worth

ในครั้งหนึ่ง,,,มันไม่สวยงามเท่ากับที่มันมีค่าทางจิตใจ


The rainstorm and the river are my brothers

พายุฝนและแม่น้ำคือพี่ชาย,น้องชายของฉัน


The heron and the otter are my friends

นกกระสาและนากน้ำคือเพื่อนของฉัน


And we are all connected to each other

และพวกเราเชื่อมต่อซึ่งกันและกัน


In a circle, in a hoop that never ends

ในวัฏจักร ในวงแหวนที่ไม่มีวันจบสิ้นHow high will the sycamore grow?

ต้นซินคะมอร์เมเปิ้ลจะเติบโตได้สูงเท่าไหร่ ??


If you cut it down, then you'll never know

ถ้าคุณตัดมันลงไปก่อน คุณก็จะไม่มีวันรู้


And you'll never hear the wolf cry to the blue corn moon

และคุณจะไม่มีทางได้ยินเสียงหมาป่าหอนท่ามกลางพระจันทร์สีฟ้า


For whether we are white or copper skinned

สำหรับเราทั้งคู่ ไม่ว่าเราจะมีผิวขาวหรือผิวสองสี


We need to sing with all the voices of the mountains

เราต้องการจะร้องเพลงกับเสียงทั้งหมดของหุบเขา


We need to paint with all the colors of the wind

เราต้องการที่จะระบายสีทั้งหมดลงบนสายลมให้ได้


You can own the Earth and still

คุณสามารถเป็นเจ้าของโลกทั้งใบและในขณะนี้


All you'll own is Earth until

คุณสามารถเป็นเจ้าของโลกทั้งใบจนกระทั่ง


You can paint with all the colors of the wind 

คุณสามารถระบายสีทั้งหมดลงบนสายลมได้